Monday, March 2, 2009

Biografi-Guru yang saya kagumi

Professor Dato’ Dr. Asmah Haji Omar dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. beliau merupakan anak kedua daripada tujuh orang adik-beradik.

Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Jitra, Kedah pada tahun 1946 sehingga 1949. pada tahun 1961, Profesor Dato’ Dr Asmah Haji Omar melanjutkan pelajaran di Universiti Indonesia dalam jurusan Bahasa dan Kesusasteraan. Minatnya yang mendalam terhadap bidang bahasa menjadikan beliau wanita Melayu pertama yang mendapat ijazah Doktor Falsafah. Beliau mengambil ijazah tersebut di University of London dalam bidang Linguistik Am.

Pada tahun 1963, beliau memulakan tugas sebagai Penolong Pensyarah di Unversiti Malaya. Profesor Dato’ Dr. Asmah juga pernah memegang jawatan sebagai Profesor Linguistik Melayu di universiti yang sama mulai tahun 1995 sehingga tiga tahun kemudian.

Ketokohan Profesor Dato’ Dr. Asmah Haji Omar dalam bidang bahasa tidak perlu dipertikaikan lagi. Jasa pakar bahasa ini terhadap pertumbuhan bahasa Melayu cukup banyak. Banyak karya-karya dihasilkan oleh beliau, antaranya Bahasa Diraja (1985), Peristilahan (1991) dan Nahu Melayu Mutakhir (1993).

Kepakaran beliau dalam bidang perancangan bahasa dan nahu bahasa Melayu menyebabkan beliau mendapat pengiktirafan dari dalam dan luar negara.

No comments:

Post a Comment