Sunday, March 1, 2009

Biografi-Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad

Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad dilahirkan pada 20 Disember 1925. Beliau ialah anak bonus daripada sembilan orang adik-beradik. Bapanya bernama Mohamad Iskandar dan ibunya bernama Wan Tempawan.

Zaman persekolahannya bermula di Sekolah Melayu Seberang Perak dan Maktab Sultan Abdul Hamid. Beliau kemudiannya pelajarannya dalam bidang perubatan di Universiti Malaya pada tahun 1947.

Penglibatan beliau dalam bidang politik bermula pada tahun 1964. Beliau pernah menjadi wakil Malaysia ke Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu, menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, serta Timbalan Perdana Menteri.

Pada 18 Julai 1981, Doktor Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Banyak pembaharuan yang diwujudkannya seperti penerapan nilai-nilai Islam dan hubungan dua hala dengan negara-negara maju.

Wawasan 2020 ialah matlamat utama beliau untuk melihat bangsa Malaysia maju dan berkualiti. Cita-cita beliau ini dikagumi oleh negara-negara luar.

No comments:

Post a Comment